Progmar Marcin Załęczny

Język:

Przykłady plików htaccess

Plik zabraniający dostępu do plików i katalogów (działa rekurencyjnie w głąb):


<Files ~ ".*">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
					

Plik dający dostęp do plików i katalogów wraz z mod_rewrite do pliku index.php:


<Files ~ ".*">
    Order allow,deny
    Allow from all
</Files>

SetEnv APPLICATION_ENV development
DirectoryIndex index.php
RewriteBase /demos/zend-framework/new-project/public/

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]