Progmar Marcin Załęczny

Język:

Sztuczne ognie

Efekt cząsteczkowy przedstawiający sztuczne ognie zrealizowane w webgl-u oraz c: