Progmar Marcin Załęczny

Język:

Utworzenie statystyk odwiedzin strony za pomocą narzędzia awstats

Najpierw tworzymy plik web.log.txt, do którego dopisujemy (cat) wszystkie pliki logów (składnia plików access.log apache'a), które chcemy uwzględnić w wygenerowanych statystykach.
Następnie:

  • Instalujemy skrypt awstats.pl:
    sudo apt-get install awstats
  • W pliku konfiguracyjnym /etc/awstats/awstats.conf ustawiamy zmienną SiteDomain, np.: progmar.net.pl
  • W katalogu z plikiem web.log.txt wydajemy polecenia:
    • /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -update -config="progmar.net.pl" -LogFile="./web.log.txt"
    • /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config="progmar.net.pl" -output -staticlinks >./stats.html
  • Po tej operacji w bieżącym katalogu otrzymujemy plik ze statystykami stats.html, który możemy następnie przeglądać w przeglądarce internetowej.
Jak szybko utworzyć plik z logami web.log.txt dla hostingu w home.pl

Kopiujemy wszystkie pliki logów do lokalnego katalogu. Ich nazwy mają postać web.log.RRRRMMDD.txt, gdzie RRRR oznacza rok, MM - miesiąc, DD - dzień. Są one (wszystkie poza dzisiejszym) skompresowane poleceniem gzip. Teraz nadajemy im rozszrzenie gz, żeby program gunzip mógł je poprawnie rozkompresować: find . -name "web.log.*" -exec mv {} {}.gz \;

Następnie je rozkompresowujemy: find . -name "web.log.*.gz" -exec gunzip {} \;

Otrzymaliśmy nieskompresowane pliki tekstowe z logami. Pozostało już tylko stworzyć jeden zbiorczy plik logów: find . -name "web.log.*.txt" -exec cat {} >>web.log.txt \;