Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Wstęp

Fluxbox jest mało zasobożernym menadżerem okienek pod Linuksem. Jeśli nowe środowiska Gnome, lub KDE strasznie nam lagują, to możemy je z powodzeniem zastąpić Fluxboxem.

Instalacja

Instalujemy następujące pakiety: sudo apt-get install fluxbox xdm Żeby sprawdzić jakie pliki się zainstalowały możemy wydać polecenie: dpkg -L fluxbox

Teraz należy się wylogować i z menu opcji w oknie logowania wybrać sesję fluxbox. Od tego momentu po zalogowaniu zostanie uruchamiany menedżer okien fluxbox.

Do ustawienia fluxboksa jako domyślnego menadżera okien można też alternatywnie wyedytować odpowiednie pliki konfiguracyjne:


	~/.xsession - wpisać następującą linijkę:
	exec /usr/bin/startfluxbox

	/etc/X11/default-display-manager - zamienić linijkę
	/usr/sbin/lightdm
	na: /usr/bin/xdm
				
W przypadku zmiany display managera na xdm, jeśli wystąpiłyby jakieś wodotryski na ekranie, należy powrócić do linijki: /usr/sbin/lightdm (domyślnego managera) w pliku /etc/X11/default-display-manager.

Plik konfiguracyjny menu (po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pulpicie)

Plikiem, który odpowiada za zawartość menu jest plik: ~/.fluxbox/menu Ma on następującą składnię:

[begin] (fluxbox)
[exec] (gnome-terminal) {/usr/bin/gnome-terminal}
[exec] (geany) {/usr/bin/geany}
[exec] (firefox) {/usr/bin/firefox}
[exec] (thunderbird) {/usr/bin/thunderbird}
[exec] (reboot) {/usr/bin/gksudo "/sbin/shutdown -r now"}
[exec] (shut down) {/usr/bin/gksudo "/sbin/shutdown -h now"}
[submenu] (Original menu)
[include] (/etc/X11/fluxbox/fluxbox-menu)
[end]
[end]

Krótki opis:

  • Po wstawce [begin] podajemy w nawiasie okrągłym napis, który ma się pojawić W nagłówku menu. Wstawka [begin] musi mieć sparowaną opcję [end].
  • Po wstawce [exec] podajemy polecenie, które ma się wykonać. W pierwszym nawiasie okrągłym podajemy nagłówek polecenia a w nawiasie kręconym - komendę. Jeśli to polecenie pobiera jakieś opcje, to podajemy je zaraz po nim. Jeśli chcemy to polecenie wywołać jako root to piszemy, jak poniżej: {/usr/bin/gksudo "/sbin/shutdown -r now"}
  • Po wstawce [include] w nawiasie okrągłym podajemy zewnętrzny plik menu, który ma zostać wstawiony w tym miejscu menu, np. standardowo: (/etc/X11/fluxbox/fluxbox-menu).
  • Po wstawce [submenu] podajemy nagłówek podmenu, które będzie otwierało nowy panel opcji. Każda wstawka [submenu] musi mieć sparowaną opcję [end].
  • Wstawki [exec] i [submenu] przyjmują ostatni opcjonalny argument zamieszczony w nawiasach ostrych, np. Jest to pełna ścieżka do pliku ikonki 16x16 wyświetlanej obok tej opcji.

Tapetę ustawiamy poleceniem fbsetbg, np:
fbsetbg -f /usr/share/backgrounds/Small_flowers_by_Dariusz_Duma.jpg

Style i zachowanie okien możemy zmieniać poprzez opcje menu:
Root -> Original menu -> Styles
Root -> Original menu -> Configuration