Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Fwsnort - firewall Snort

fwsnort - firewall Snort - Narzędzie służące do translacji reguł Snorta na odpowiednie polecenia iptables

Instalacja: sudo apt-get install fwsnort

Następnie kopiujemy pliki reguł Snorta do katalogu fwsnorta: sudo cp /etc/snort/rules/*.rules /etc/fwsnort/snort_rules

Uruchomienie aplikacji: sudo fwsnort --no-ipt-sync (na starszych wersjach Ubuntu, np. 12.04) Opcja --no-ipt-sync wymusza na fwsnort przetłumaczenie wszystkich reguł niezależnie od tego czy w aktualnie ustawionym firewallu poszczególne reguły są blokowane czy nie.
Lub na nowszych wersjach Ubuntu (np. >=15.10) sudo fwsnort Tutaj opcja --no-ipt-sync jest przestarzała i w następnych wydaniach będzie niedostępna, gdyż domyślne działanie fwsnorta jest takie jakby ta opcja była podana.
Po tej operacji zostanie wygenerowany plik reguł iptables: /var/lib/fwsnort/fwsnort.save oraz plik: /var/lib/fwsnort/fwsnort.sh który odpowiada za załadowanie przetłumaczonych reguł do firewalla.
W starszych wersjach Ubuntu (np. 12.04) wygenerowane zostaną pliki: /etc/fwsnort/fwsnort.save oraz: /etc/fwsnort/fwsnort.sh Uwaga!
Powyższe polecenie generujące zestaw reguł fwsnort należy wykonać po każdorazowej zmianie domyślnej polityki iptables.

Przetłumaczone reguły możemy załadować poleceniem: sudo /var/lib/fwsnort/fwsnort.sh lub w starszych wersjach Ubuntu (np. 12.04): sudo /etc/fwsnort/fwsnort.sh

Aby wycofać zmiany w regułach iptables możemy użyć polecenia: sudo /var/lib/fwsnort/fwsnort.sh -r Żeby wycofać wprowadzone zmiany w starszych wersjach Ubuntu (np. 12.04) należy zrobić to ręcznie, np. tak:

ipatbles -F FWSNORT_INPUT
ipatbles -F FWSNORT_INPUT_ESTAB
ipatbles -F FWSNORT_FORWARD
ipatbles -F FWSNORT_FORWARD_ESTAB
ipatbles -F FWSNORT_OUTPUT
ipatbles -F FWSNORT_OUTPUT_ESTAB
iptables -D INPUT 1 (jeśli odwołanie do łańcucha FWSNORT_INPUT znajduje się na innej pozycji niż 1, to należy podać odpowiedni numer)
iptables -D FORWARD 1 (jeśli odwołanie do łańcucha FWSNORT_FORWARD znajduje się na innej pozycji niż 1, to należy podać odpowiedni numer)
iptables -D OUTPUT 1 (jeśli odwołanie do łańcucha FWSNORT_OUTPUT znajduje się na innej pozycji niż 1, to należy podać odpowiedni numer)
ipatbles -X FWSNORT_INPUT
ipatbles -X FWSNORT_INPUT_ESTAB
ipatbles -X FWSNORT_FORWARD
ipatbles -X FWSNORT_FORWARD_ESTAB
ipatbles -X FWSNORT_OUTPUT
ipatbles -X FWSNORT_OUTPUT_ESTAB

Plik konfiguracyjny fwsnort znajduje się tutaj: /etc/fwsnort/fwsnort.conf

Aby przetłumaczyć pojedyńczą regułę snorta i ją zablokować oprócz zalogowania, należy wykonać polecenie: sudo fwsnort --snort-sid 800400 --ipt-reject

Wyczyszczenie z reguł iptables wszystkich łańcuchów utworzonych przez fwsnort.sh (same łańcuchy nie są usuwane): fwsnort --ipt-flush