Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Przydatne polecenia Gruba

Ustawienie domyślnej opcji w menu wyboru systemu Gruba.
W tym celu edytujemy plik /etc/default/grub i wpisujemy tam: GRUB_DEFAULT=numer_opcji licząc od 0. Zapisujemy plik i wydajemy polecenie: update-grub

Żeby zainstalować Gruba jako bootmanager'a wykonujemy:

 1. Uruchamiamy system z wersji live naszej dystrybucji.
 2. Otwieramy terminal i uruchamiamy polecenie: sudo fdisk -l żeby zobaczyć, na której partycji zainstalowany jest nasz Linux.
 3. Wykonujemy polecenie: sudo mount /dev/sdaX /mnt gdzie X jest numerem naszej partycji linuksowej, żeby zamonotować ją w systemie w katalogu /mnt.
 4. Wykonujemy polecenie: sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda żeby zainstalować Gruba w boot-sektorze dysku /dev/sda.
 5. Wykonujemy polecenie: sudo update-grub żeby zaktualizować ustawienia Gruba.
 6. Restartujemy system.
 7. Gdyby podczas uruchamiania, w menu wyboru systemu, pojawiły się błędy (odwołania do nie istniejących plików), musimy powtórzyć operację instalacji Gruba po załadowaniu się naszego Linuksa. A więc po zalogowaniu się do systemu, otwieramy terminal i wykonujemy następujące polecenia: sudo grub-install --root-directory=/ /dev/sda
  sudo update-grub

Żeby ustawić tapetę dla menu wyboru systemu Gruba, edytujemy plik: /etc/grub.d/05_debian_theme i w przedostatniej linijce (przed ostatnią linijką: set_default_theme) wpisujemy: # If we haven't found a background image yet, use the default from desktop-base.
if set_background_image "/boot/grub/_b1ocean.tga"; then
exit 0
fi
A następnie wykonujemy polecenie: update-grub.

Po każdorazowej zmianie ustawień Gruba musimy wykonać następujące polecenie, żeby zmiany weszły w życie: update-grub

Jak wymusić wyświetlanie się menu GRUB-a przy rozruchu systemu na maszynie z tylko jednym systemem operacyjnym (Linuksem):

 1. Instalujemy GRUB-a: sudo grub-install --recheck --no-floppy --root-directory=/ /dev/sda
 2. W pliku /etc/default/grub zakomentowujemy linijkę (umieszczamy znak # na jej początku): GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
 3. Wprowadzamy dokonane zmiany poleceniem: sudo update-grub
 4. Restartujemy system i cieszymy się wyświetlanym menu.