Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Przykłady plików htaccess

Plik zabraniający dostępu do plików i katalogów (działa rekurencyjnie w głąb):


<Files ~ ".*">
  Order allow,deny
  Deny from all
</Files>
          

Plik dający dostęp do plików i katalogów wraz z mod_rewrite do pliku index.php:


<Files ~ ".*">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Files>

SetEnv APPLICATION_ENV development
DirectoryIndex index.php
RewriteBase /demos/zend-framework/new-project/public/

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
          

Wykonanie przekierowania (301) na https adresów z wyjątkiem tych, które zaczynają się od "dev." oraz przekierowanie na url rozpoczynający się od "www." tych urli, które nie rozpoczynają się od "www." i od "dev.":


RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dev\. [NC]
RewriteRule .* - [L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.
RewriteRule ^(.*)$ https://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://www.mojadomena.pl/$1 [R=301,L]