Progmar Marcin Załęczny

Język:

Lyx - gui dla LaTeXa

Ustawienie marginesów dokumentu:
Menu Dokument -> Ustawienia... i w oknie dialogowym z listy po lewej stronie wybieramy Marginesy. Tam w środkowej części czyścimy zaznaczenie Domyślne marginesy i ustawiamy własne: Górny, Dolny, Wewnętrzny, Zewnętrzny.

Przydatne skrót klawiaturowe:
CTRL+SHIFT+Space - wstawienie małego odstępu (w pionie)
CTRL+R - podgląd dokumentu w wybranym formacie
CTRL+Space - wstawienie twardej spacji
Alt+M F - wstawienie ułamka
Alt+M = - wstawienie znaku przekreślonej równości
Alt+M E - wstawienie potęgi
Alt+M X - wstawienie indeksu dolnego
Alt+M S - wstawienie pierwiastka kwadratowego

Wstawienie symbolu:
Menu Wstaw->Znak specjalny->Symbole....

Po wstawieniu wyrażenia klamrowego (dostępnego w pasku narzędzi matematyki) nową linijkę wyrażenia klamrowego dodajemy wciskając CTRL+ENTER.