Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Zmiana położenia katalogu przetrzymywania obrazów Dockera

  1. Otwórz do edycji plik /lib/systemd/system/docker.service i zastąp linijkę: ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// $DOCKER_OPTS linijką ExecStart=/usr/bin/dockerd -g /new/path/docker -H fd:// $DOCKER_OPTS gdzie /new/path/docker powinien zawierać nową lokalizację katalogów z obrazami.
  2. Zatrzymaj usługę Dockera: sudo systemctl stop docker
  3. Upewnij się, że usługa Dockera zatrzymała się poprawnie: sudo ps aux | grep -i docker | grep -v grep Jeśli powyższe polecenie nie wyświetli żadnych wyników to znaczy że wszystko jest OK.
  4. Ponieważ plik konfiguracyjny jednostki Dockera (ten edytowany powyżej) się zmienił, musisz odświeżyć jednostki systemd. Zrobisz to poleceniem: systemctl daemon-reload
  5. Przenieś całą zawartość poprzedniego katalogu /var/lib/docker do nowej lokalizacji: sudo rsync -aqxP /var/lib/docker/ /new/path/docker Jeśli chcesz mieć dostęp do plików z powyższego katalogu jako inny użytkownik, to możesz wydać plecenie: sudo chmod -R username:groupname /new/path/docker
  6. Uruchom usługę Dockera: sudo systemctl start docker
  7. Upewnij się, że usługa poprawnie wystartowała: ps aux | grep -i docker | grep -v grep Jeśli powyższe polecenie wyświetli jakieś wyniki (informacje na temat uruchomionych procesów), to znaczy że wszystko jest OK.