Laboratorium Komputerowe Progmar

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Instalacja i konfiguracja Samby

Sambę instalujemy następującym poleceniem: sudo apt-get install samba samba-doc smbfs winbind

Teraz należy skonfigurować udziały. Robimy to dodając na końcu pliku /etc/samba/smb.conf wpisy podobne do przykładu poniżej:

  [www]
    path = /var/www
    coment = Webserver root
    writeable = Yes
    browseable = Yes
    guest ok = No
    force user = mzaleczny

Następnie dodajemy użytkownika i podajemy hasło dla niego (użytkownik o podanej nazwie musi również istnieć w systemie): smbpasswd -a mzaleczny

Teraz przeładowujemy demona samby następującym poleceniem: service smbd restart

I na koniec poniższym poleceniem sprawdzamy czy udział jest poprawnie udostępniany: smbclient -L 192.168.8.100

Podmontowywanie udziałów samby

Aby móc podmontować udział samby w systemie plików upewniamy się, że mamy zainstalowany pakiet cifs-utils. Jeśli nie to go instalujemy: sudo apt-get install cifs-utils Po tej operacji możemy podmontować udział następującym poleceniem: sudo mount -t cifs -o username=mzaleczny,password=passwd //192.168.8.100/www /mnt/samba_www

Porty na firewallu

Aby poprawnie móc korzystać z samby na firewallu serwera muszą być otwarte następujące porty: 137,138,139.