Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Sed w przykładach

Plik persons.txt użyty w przykładowych poleceniach (imię, rok urodzenia, wzrost, waga):

 1. Piotr  1989  184 70.2
 2. Tomasz 1994  172 60.8
 3. Paweł  2003  104 48.4
 4. Marcin 1980  174 91.6
 5. Michał 1990  168 74.9
 6. Lucjan 2000  80 44.1
 7. Paweł  2000  124 60.2
 8. Rafał  1980  174 91.6
 9. Michał 1998  139 89.1
10. Damian 1994  170 68.2

Wyświetlenie wszystkich wierszy pliku persons.txt, przy czym te wiersze, w których występuje słowo "Paweł", są wyświetlone podwójnie: sed '/Paweł/ p' persons.txt

Wyświetlenie tylko tych wierszy pliku persons.txt, które zawierają słowo "Paweł": sed -n '/Paweł/ p' persons.txt

Wyświetlenie wierszy od 2 (włącznie) do 4 (włącznie) pliku persons.txt: sed -n '2,4 p' persons.txt

Wyświetlenie wszystkich wierszy poza wierszami od 2 (włącznie) do 4 (włącznie) pliku persons.txt: sed -n '2,4 !p' persons.txt

Wyświetlenie pierwszych 4 wierszy pliku persons.txt (odpowiednik head -4 persons.txt): sed '4 q' persons.txt

Dodanie wiersza 'Doklejka' po wierszu trzecim i wyświetlenie nowej zawartości: sed '3 a Doklejka' persons.txt

Dodanie wiersza 'Przedklejka' przed każdy wiersz zawierający ciąg '99' i wyświetlenie nowej zawartości: sed '/99/ i Przedklejka' persons.txt

Zastąpienie wierszy 7 i 8 nową zawartością (plik persons.txt nie jest modyfikowany): sed '7,8 c Nowa zawartość' persons.txt

Zastąpienie wierszy zawierających ciąg '99' podanymi dwoma linijkami: sed '/99/ c Linijka #1\nLinijka #2' persons.txt

Wyświetlenie zawartości pliku persons.txt przy czym każda litera 'n' zastąpiona jest literą 'N': sed 's/n/N/g' persons.txt

Zastąpienie w każdym wierszu wszystkich wystąpień litery 'n' literą 'N' i wyświetlenie tylko zmodyfikowanych wierszy: sed -n 's/n/N/g p' persons.txt

Usunięcie wiersza pierwszgo: sed '1 d' persons.txt

Dodanie czterech spacji na początku każdej linijki (działa tylko dla niepustych linijek). Znak '&' oznacza znalezione dopasowanie: sed 's/^./ &/' persons.txt albo (działa dla wszystkich linijek): sed 's/^/ /' persons.txt

Usunięcie spacji z końca każdej linijki: sed 's/ *$//'

Usunięcie znaków \r (powrót karetki) i zapisanie zmodyfikowanej zawartości do pliku persons.txt: sed -i 's/\r//g' persons.txt

Usunięcie początkowych spacji z każdej linii pliku persons.txt i zapisanie zmian w tym pliku: sed -i 's/^ *//' persons.txt

Dodanie na początku spacji dla każdej linijki, która rozpoczyna się dowolnym znakiem z następującą po nim kropką i zapisanie zmian w przetwarzanym pliku: sed -i 's/^.\./ &/' persons.txt