Laboratorium Komputerowe Progmar
Marcin Załęczny

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Systemd

Wyświetla listę plików jednostek inita systemd: sudo systemctl list-unit-files

Wyświetla listę usług, których nie udało się uruchomić podczas startu systemu: sudo systemctl --state=failed

Wyświetla szczegółowe informacje na temat podanej usługi: sudo systemctl status mysql.service

Zatrzymanie usługi: sudo systemctl stop mysql

Uruchomienie usługi: sudo systemctl start mysql

Ubija wszystkie procesy usługi: sudo systemctl kill mysql

Wysyła sygnał SIGHUP do procesu test usługi: sudo systemctl kill -s HUP --kill-who=test mysql

Wyłącza uruchamianie się usługi przy starcie systemu: sudo systemctl disable mysql

Włącza uruchamianie się usługi przy starcie systemu: sudo systemctl enable mysql

Aby uruchomić skrypt przy starcie systemu, tworzymy plik jednostki, np: /lib/systemd/system/firewall.service o następującej treści:

# iptables firewall service file

[Unit]
Description=Iptables firewall and fwsnort rules
After=network.target
After=syslog.target

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Service]
User=root
Group=root
ExecStart=/usr/local/bin/firewall.sh
Następnie włączamy usługę: sudo systemctl enable firewall

Wyświetlenie czasu ładowania usług podczas startu systemu zarówno w przestrzeni jądra jak i przestrzeni użytkownika: systemd-analyze

Wyświetla czas ładowania się wszystkich uruchomionych usług: systemd-analyze blame

Generuje wykres czasów uruchamiania się usług: systemd-analyze plot >plot.svg Podgląd tego pliku: eog plot.svg

Wyświetlenie komunikatów dziennika od ostatniego uruchomienia systemu: sudo journalctl

Wyświetlenie komunikatów o błędach z dziennika od ostatniego uruchomienia systemu: sudo journalctl -b -p err

Wyświetlenie komunikatów dziennika od określonej daty/okresu: sudo journalctl --since=yesterday sudo journalctl --since=2016-05-28

Wyświetlenie komunikatów dziennika z podanego okresu: sudo journalctl --since=2016-05-27 --until=2016-05-29

Wyświetlenie komunikatów dziennika z podanego okresu wygenerowanych przez podaną usługę (mysql): sudo journalctl -u mysql --since=yesterday --until=now

Wyświetlenie wszystkich usług/jednostek systemd, których komunikaty można odfiltrować: sudo journalctl -F _SYSTEMD_UNIT

Wyświetlenie wszystkich metadanych, które były kiedykolwiek zarejestrowane: sudo journalctl -o verbose -n

Wyszukanie wpisów po metadanych _UID=0 lub _EXE=/usr/sbin/thermald: sudo journalctl _UID=0 _EXE=/usr/sbin/thermald