Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Pliki konfiguracyjne, pliki systemowe, katalogi systemowe

/proc/acpi/battery/ - tutaj jest info na temat baterii laptopa
/usr/share/themes - tutaj leżą themes, katalog systemowy (publiczny)
~/.themes - tutaj leżą themes, prywatny katalog użytkownika (ma priorytet przed systemowym)
~/.themes/name/gtk-2.0 - podkatalog zawierający theme kontrolek gtk
/etc/network/interfaces - plik konfiguracyjny interfejsów sieciowych
/etc/rsyslog.con - plik konfiguracyjny dla rsyslog
/etc/rsyslog.d/*.conf - domyślna konfiguracja dla rsyslog
/etc/default/rsyslog - domyślne opcje dla rsyslog
/etc/logrotate.d/rsyslog - plik konfiguracyjny dla logrotate mający zastosowanie do rsyslog
~/.bash_history - historia basha
/etc/odbcinst.ini - plik zawierający konfiguracje driverów odbc
/etc/odbc.ini i ~/.odbc.ini - plik podlinkowujący bazy pod sterowniki odbc, bazy te mogą być otwierane w OpenOffice
~/.mc/history - historia poleceń i katalogów midnight commandera - można usuwać
~/.viminfo - konfiguracja vima - można usuwać
~/.xsession_errors - logi błędów XServera
/etc/resolv.conf - DNS-y jakich używa host
/etc/php5/cli - Tutaj jest konfiguracja php5 w wersji client (console)
/dev/disk/by-uuid - linki w postaci identyfikatorów uuid do odpowiednich dysków
/etc/init - skrypty zarządzane przez init
/etc/profile - tutaj można ustawić zmienne środowiska dla wszystkich użytkowników
/proc/1247/cmdline - linia poleceń dla procesu o PID 1247

Thunderbird

Cache: Wszystkie pliki w ~/.thunderbird/profil/Cache poza katalogami można usuwać
Cookies: ~/.thunderbird/profil/cookies.sqlite - można usuwać
Hasła: ~/.thunderbird/profil/signons.sqlite - można usuwać

Firefox

Cache: Wszystkie pliki w ~/mozilla/firefox/profil/Cache poza katalogami można usuwać
Cookies: ~/mozilla/firefox/profil/cookies.sqlite - można usuwać
Hasła: ~/mozilla/firefox/profil/signons.sqlite - można usuwać
Historia adresów url: ~/mozilla/firefox/profil/places.sqlite - można usuwać
Historia formularzy: ~/mozilla/firefox/profil/formhistory.sqlite - można usuwać
Historia pobierania: ~/mozilla/firefox/profil/downloads.sqlite - można usuwać
Magazyn DOM: ~/mozilla/firefox/profil/webappsstore.sqlite - można usuwać
Przywrócenie sesji: ~/mozilla/firefox/profil/sessionstore.sqlite - można usuwać