Progmar Marcin Załęczny

Język:

Instalacja serwera ftp pod Ubuntu

  • sudo apt-get install vsftpd,
  • Wyedytuj plik konfiguracji /etc/vsftpd.conf:
    • Odkomentuj linię: write_enable=YES, aby dać możliwość uploadu plików na ftp.
    • Odkomentuj linię: ftpd_banner=..., aby wyświetlać stosowny komunikat po połączeniu się z serwerem ftp (ale przed podaniem danych autoryzacyjnych).
  • Zrestartuj serwer ftp: service vsftpd restart.