Progmar Marcin Załęczny

Język:
Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Połączenie mostkiem w VirtualBoksie systemu gospodarza z systemem gościa (dla Ubuntu 16.04 i wyżej)

Wchodzimy w menu Plik->Ustawienia.... Otworzy się okno "VirtualBox - Preferences". W nim w lewej kolumnie klikamy opcję "Sieć", w zakładkach w centralnej części okna wybieramy "Host-only Networks" i w prawej części okna klikamy małą ikonkę dodawania sieci "Adds new host-only network":

Gdy na liście w centrum okna pojawi się pozycja "vboxnet0", klikamy przycisk OK. Następnie w oknie głównym VirtualBoksa wybieramy system gościa po lewej stronie i klikamy nagłówek "Sieć":

Zostanie otworzone okno z konfiguracją sieci. Tam w prawym panelu przełączamy się do zakładki "Karta 4" (lub pierwszej wolnej zakładki) i zaznaczamy pole "Włącz kartę sieciową". W polu "Podłączona do" wybieramy pozycję "Karta sieci izolowanej (host-only)" natomiast w polu "Nazwa" wybieramy dodaną przed chwilą pozycję "vboxnet0":

Na koniec dodajemy wpis (dla zakładki "Karta 4"; Dla zakładki 1 zamiast eth3 byłoby eth0, dla zakładki 2 zamiast eth3 byłoby eth1 a dla zakładki 3 zamiast eth3 byłoby eth2):

auto eth3
iface eth3 inet static
address 192.168.56.101
netmask 255.255.255.0
do pliku /etc/network/interfaces i restartujemy maszynę wirtualną. O tym jaki adres IP przypisać do karty powyżej możemy sprawdzić patrząc na adres IP hosta. Adres IP hosta możemy pobrać z sekcji vboxnet0 po wydaniu polecenia ifconfig w terminalu (interfejs ten pojawi się dopiero po pierwszym uruchomieniu maszyny wirtualnej podpiętej do niego).

Połączenie mostkiem w VirtualBoksie systemu gospodarza z systemem gościa (dla Ubuntu 15.10 i niżej)

  • W oknie głównym VirtualBoksa klikamy nagłówek "Sieć":
  • Zostanie otworzone okno z konfiguracją sieci. Tam w prawym panelu przełączamy się do zakładki "Karta 2" i zaznaczamy pole "Włącz kartę sieciową". W polu "Podłączona do" wybieramy pozycję "Mostkowana karta sieciowa (bridged)" Natomiast w polu "Nazwa" wybieramy interfejs sieciowy, który połączy system hosta z systemem gościa i wciskamy przycisk "OK":