Laboratorium Komputerowe Progmar
Marcin Załęczny

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Przygotowanie w Ubuntu środowiska developerskiego dla programowania na Androida

 1. Zainstaluj środowisko Eclipse
  sudo apt-get install eclipse
 2. Pobierz odpowiedni plik Android SDK ze strony: http://developer.android.com/sdk. W chwili pisania tego poradnika była to wersja android-sdk_r22.0.5-linux.tgz
 3. Rozpakuj pobrane archiwum do katalogu /usr/local/bin:
  sudo chmod 777 /usr/local/bin
  cp android-sdk_r22.0.5-linux.tgz /usr/local/bin
  cd /usr/local/bin
  tar xzvf android-sdk_r22.0.5-linux.tgz
  rm -f android-sdk_r22.0.5-linux.tgz
 4. Dodaj w pliku /etc/profile ścieżki do binariów androida. W tym celu dopisz na jego końcu następujące linijki:
  PATH=/usr/local/bin/android-sdk-linux/platform-tools:/usr/local/bin/android-sdk-linux/tools:$PATH
  export PATH
  Nie przejmuj się, że katalog /usr/local/bin/android-sdk-linux/platform-tools jeszcze nie istnieje.
 5. Upewnij się, że powłoka terminala jest uruchamiana w roli powłoki startowej. W tym celu wejdź do Menu Edycja -> Preferencje profilu -> Zakładka tytuł i polecenie i zaznacz Opcja Uruchomienie w roli powłoki startowej

  A następnie zrestartuj powłokę terminala i sprawdź następującym poleceniem czy nowe ścieżki poprawnie się wyświetlają:
  echo $PATH
 6. Przejdź do katalogu /usr/local/bin/android-sdk-linux i wykonaj polecenie:
  tools/android update sdk --no-ui
  Potwierdź wyświetlone licencje i poczekaj aż android pobierze wszystkie pliki sdk. W zależności od szybkości łącza z internetem może to potrwać nawet kilka godzin.
 7. Jeśli pracujesz na maszynie 64-bitowej, to na końcu - przy próbie uruchomienia programu adb wyskoczy Ci błąd: adb: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Spowodowany jest on tym, że adb wymaga bibliotek 32-bitowych. Dlatago też zainstaluj pakiet ia32-libs wraz z wszystkimi zależnościami:
  sudo apt-get install ia32-libs

Instalacja pluginu ADT (Android Development Tools) dla Eclipse

Następnym krokiem będzie instalacja pluginu ADT (Android Development Tools) dla Eclipse. Pozwala on w łatwy sposób tworzyć nowe projekty Androidowe, budować GUI aplikacji, debuggować kod oraz generować podpisane lub nie podpisane pliki APK zawierające Twoją aplikację.

 1. Uruchom Eclipse a następnie wybierz menu Help -> Install New Software.
 2. Kliknij przycisk Add w prawym górnym rogu.
 3. Pojawi się dialog Add Repository. W polu Name wpisz ADT Plugin, natomiast w polu Location wpisz https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Kliknij przycisk OK.
 4. W polu dialogowym Available Software zaznacz pozycję Developer Tools oraz NDK Plugins. Kliknij przycisk Next.
 5. W następnym oknie zobaczysz listę narzędzi, które zostaną zainstalowane lub zaktualizowane (jeśli były już zainstalowane). Kliknij przycisk Next.
 6. W następnym oknie zostanie wyświetlona licencja, którą musisz zaakceptować. Zaznacz checkboxa przy I accept the terms of the license agreements i kliknij przycisk Finish.
 7. Jeśli podczas instalacji pojawi się okno dialogowe Security warning kliknij OK.
 8. Po instalacji zrestartuj Eclipse.

Konfiguracja pluginu ADT w Eclipse

Po instalacji pluginu ADT powinien on być już skonfigurowany, ale upewnij się że tak jest w rzeczywistości. Otwórz w Eclipse menu Window -> Preferences i w lewym panelu kliknij w pozycję Android. Po prawej stronie opcja SDK Location powinna wskazywać katalog /usr/local/bin/android-sdk-linux. Jeśli tak nie jest wpisz tę ścieżkę i wciśnij przycisk Apply. Tabelka znajdująca się pod pozycją SDK Location powinna zawierać wszystkie pobrane z internetu SDK.

Stworzenie i uruchomienie przykładowego projektu

Żeby móc utworzyć nowy androidowy projekt kliknij prawym przyciskiem w zakładce Project Explorer i wybierz opcję New -> Other... Pojawi się okienko dialogowe New. W pole tekstowe wpisz słowo Android i wybierz opcję Android Application Project. Kliknij przycisk Next. W następnym okienku dialogowym (New Android Application) wpisz nazwę aplikacji, np. sample i wciśnij przycisk Next. W następnym kroku wciśnij przycisk Next. W następnym kroku (wybór ikony dla aplikacji) także wciśnij przycisk Next. W następnym kroku zaakceptuj domyślne ustawienia tworzenia Blank Activity i wciśnij przycisk Next. W ostatnim kroku z nazwą dla Activity równierz zaakceptuj domyślne ustawienia i wciśnij przycisk Finish. Zostanie utworzony nowy projekt sample.

Zaznacz teraz projekt i kliknij w ikonkę uruchomienia (biała strzałka w zielonym kółeczku). W okienku Run As, które się pojawi wybierz opcję Android Application i wciśnij przycisk OK. Po tej operacji pojawi się dialog informujący o błędzie Android AVD Error. Wciśnij przycisk Yes. Pojawi się okno dialogowe Android Device Chooser. Zaznacz w nim opcję Launch a new Android Virtual Device a następnie kliknij przycisk Manager... Otworzy się okno Android Virtual Device Manager. Wciśnij przycisk New... Pojawi się okienko dialogowe Create new Android Virtual Device (AVD). W polu AVD Name wpisz testavd. W polu Device wybierz typ urządzenia np. 3.7" WVGA (480x800: hdpi). W polu Target wybierz wersję androida, np. Android 2.3.3 - API Level 10. W polu CPU/ABI wybierz opcję ARM (armeabi). W pozostałych polach pozostaw domyślne ustawienia:

Kliknij przycisk OK by zaakceptować ustawienia. Pozamykaj wszystkie okna dialogowe i uruchom aplikację jeszcze raz. Tym razem otworzy się wirtualna maszyna androida. Po jej załadowaniu możesz dostać się do swojej przykładowej aplikacji klikając w przycisk Menu: