Laboratorium Komputerowe Progmar
Marcin Załęczny

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Jak używać kontrolki GtkComboBoxText

Aby utworzyć edytowalne pole kombi w Glade, do layoutu dodajemy widget typu GtkComboBoxText:

Następnie w tej dodanej kontrolce ustawiamy atrybut Posiada wejście:

Spowoduje to, że w drzewie widgetów kontrolka GtkComboBoxText będzie posiadać podkontrolkę GtkEntry:

Następnie w obu tych kontrolkach zaznaczamy w zakładce Wspólne w sekcji Flagi widżetu opcję Przyjmuje zaznaczenie:

Żeby teraz dodać statyczne opcje (dodane w czasie projektowania) do naszej kontrolki, wypełniamy pole Atrybuty tekstu pola kombinowanego znajdujące się w zakładce Ogólne:

I to tyle jeśli chodzi o konfigurację kontrolki w narzędziu Glade.

Teraz zobaczmy jak w kodzie wyczyścić zawartość kontrolki:

    gtk_combo_box_text_remove_all(GTK_COMBO_BOX_TEXT(combo));
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(combo_entry), "");

A teraz przykład dynamicznego wypełnienia kontrolki:

    gtk_combo_box_text_append(GTK_COMBO_BOX_TEXT(combo), "opcja_1", "Pozycja numer #1 (dynamic)");
    gtk_combo_box_text_append(GTK_COMBO_BOX_TEXT(combo), "opcja_2", "Pozycja numer #2 (dynamic)");
    gtk_combo_box_text_append(GTK_COMBO_BOX_TEXT(combo), "opcja_3", "Pozycja numer #3 (dynamic)");

A oto jak możemy pobrać identyfikator wybranej opcji:

const gchar *option_id = gtk_combo_box_get_active_id(GTK_COMBO_BOX(combo));

Tego identyfikatora nie musimy po użyciu zwalniać, gdyż należy on do wewnętrznego bufora kontrolki.

I na koniec przykład jak możemy pobrać text wpisany do kontrolki:

const gchar *text = gtk_combo_box_text_get_active_text(GTK_COMBO_BOX_TEXT(combo));

Ta tekstowa zawartość musi być zwolniona po użyciu za pomocą funkcji g_free().

A tutaj znajduje się przykład demonstrujący opisane funkcje.