Laboratorium Komputerowe Progmar
Marcin Załęczny

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Drobne rozszerzenia

Rozszerzenia pliku z interfejsem

Na początek otwórz w programie Glade plik main_window.ui i rozwiń w prawym drzewku widgetów całą strukturę pod gałęzią komponentu box2. Kliknij w pozycję label1 w celu zaznaczenia jej:

Widget tree with selected label1   Main window with selected label1

Następnie kliknij zaznaczoną pozycję w drzewie widgetów prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego wybierz pozycję Insert Before. Powtórz tę operację jeszcze raz. W widoku formularza zobaczysz, że zostały dodane dwie puste pozycje przed etykietą Adres:

Widget tree with selected label1

Do każdej z tych pozycji dodaj po jednym przycisku:

Toolbar with selected button   Main window with two buttons added

Pierwszy przycisk nazwij btnBack a drugi btnForward. Następnie dla każdego z przycisków ustaw właściwość Stałe wyświetlanie obrazu na wartość TAK. Dla pierwszego przycisku ustaw właściwość Standardowy przycisk -> Stock button na Wstecz (gtk-go-back) a dla drugiego tę samą właściwość ustaw na Dalej (gtk-go-forward).

Properties - stałe wyświetlanie obrazu   Properties stock button

Zapisz plik. Nasze okno powinno się prezentować następująco:

Main window with buttons back and forward

Podpięcie obsługi przycisków Wstecz i Dalej

Do pliku MainWindow.h dodaj funkcje obsługi dodanych przycisków - btnBackClicked i btnForwardClicked:


  static void webViewLoadStatus(WebKitWebView *webView, GParamSpec *pspec, MainWindow* window);
  static void btnBackClicked(GtkWidget* button, MainWindow* window);
  static void btnForwardClicked(GtkWidget* button, MainWindow* window);
  static void btnGoClicked(GtkWidget* button, MainWindow* window);
  

W pliku MainWindow.cpp tuż przed funkcją btnGoClicked dodaj definicje tych funkcji:


void MainWindow::btnBackClicked(GtkWidget* button, MainWindow* window) {
  if (webkit_web_view_can_go_back(window->webView)) {
    webkit_web_view_go_back(window->webView);
  }
}

void MainWindow::btnForwardClicked(GtkWidget* button, MainWindow* window) {
  if (webkit_web_view_can_go_forward(window->webView)) {
    webkit_web_view_go_forward(window->webView);
  }
}
  

Metoda btnBackClicked sprawdza najpierw przy pomocy funkcji webkit_web_view_can_go_back, czy możliwe jest przejście do poprzedniej strony (historia stron zawiera więcej niż jeden wpis) a następnie przy pomocy funkcji webkit_web_view_go_back przechodzi pod poprzedni adres. Podobnie działa metoda btnForwardClicked: najpierw sprawdza przy pomocy funkcji webkit_web_view_can_go_forward czy można przejść do następnej strony w historii a następnie przechodzi pod następny adres przy pomocy funkcji webkit_web_view_go_forward. Jeśli nie było poprzedniej/następnej strony w historii, to nic się nie dzieje.

I na koniec w konstruktorze podepnijmy te funkcje pod zdarzenia kliknięcia odpowiednich przycisków:


  this->edtUrl = gui->getWidget("edtURL");
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(this->edtUrl), this->homePage);

  GtkWidget* btnBack = gui->getWidget("btnBack");
  g_signal_connect(btnBack, "clicked", G_CALLBACK(MainWindow::btnBackClicked), this);
  GtkWidget* btnForward = gui->getWidget("btnForward");
  g_signal_connect(btnForward, "clicked", G_CALLBACK(MainWindow::btnForwardClicked), this);
  GtkWidget* btnGo = gui->getWidget("btnGo");
  g_signal_connect(btnGo, "clicked", G_CALLBACK(MainWindow::btnGoClicked), this);
  

Obsługa wciśnięcia klawisza Enter na polu adresu

Zróbmy teraz tak, żeby przejście pod wpisany w pole adresu adres strony następowało po wciśnięciu klawisza Enter na tym polu. W tym celu musimy obsłużyć sygnał activate. Funkcja obsługi tego sygnału jest identyczna do funkcji obsługi kliknięcia przycisku:


  void user_function(GtkEntry *entry, gpointer user_data);
  

Dodajmy więc w pliku MainWindow.h deklarację tej funkcji:


  static void mnuSkopiujActivated(GtkWidget* menuItem, MainWindow* window);

  static void edtUrlActivated(GtkEntry* entry, MainWindow* window);

protected:
  WebKitWebView *webView;
  

Na końcu pliku MainWindow.cpp dodaj definicję tej funkcji. Będzie ona po prostu wywoływała metodę btnGoClicked:


void MainWindow::edtUrlActivated(GtkEntry* menuItem, MainWindow* window) {
  btnGoClicked(NULL, window);
}
  

Jako pierwszy argument przekazujemy do funkcji btnGoClicked wartość NULL oznaczającą, że nie został wciśnięty żaden przycisk.

Podepnijmy teraz w konstruktorze dodaną funkcję pod odpowiedni sygnał:


  this->edtUrl = gui->getWidget("edtURL");
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(this->edtUrl), this->homePage);
  g_signal_connect(this->edtUrl, "activate", G_CALLBACK(MainWindow::edtUrlActivated), this);

  GtkWidget* btnBack = gui->getWidget("btnBack");
  

I to na tyle w kwestii budowy przeglądarki internetowej. Stworzony tutaj kod możesz potraktować jako dobry punkt wyjścia do zbudowania w pełni funkcjonalnego i konfigurowalnego programu.