[2014-04-08] Disk Navigator v. 1.3
 * Możliwość hurtowej zmiany atrybutów oraz właściciela/grupy plików i katalogów (do zmiany właściciela/grupy potrzebne są uprawnienia)
 * Kopiowanie/Przenoszenie symlinków jako symlinków a nie wskazywanego pliku
 * Dodanie okna zarządzania katalogami szybkiego dostępu (kolejność, usuwanie)
 * Dodanie tworzenia katalogów szybkiego dostępu i zapisywanie/odczytywanie ich z pliku
 * Zapisywanie i ładowanie z pliku wyników ostatniego wyszukiwania
 * Zapisywanie i ładowanie przy starcie katalogów w panelu lewym i prawym
 * Zapisywanie i ładowanie z pliku ostatnio wybranej skórki
 * Dodanie obsługi skórek programu


[2014-03-24] Disk Navigator v. 1.2
 * Dodanie podglądu heksadecymalnego plików po wciśnięciu kombinacji Ctrl+F3 na pliku
 * Dodanie opcji "Otwórz terminal tutaj" w popup menu otwierającą gnome-terminal w katalogu wyświetlanym w aktywnym panelu
 * Dodanie wczytywania z pliku konfiguracyjnego skojarzeń typów plików z otwierającymi je aplikacjami
 * Dodanie historii wykonywanych poleceń oraz zapisywanie/odczytywanie jej z pliku
 * Dodanie wyświetlania łącznego rozmiaru zaznaczonych pozycji na łączny rozmiar wszystkich plików w katalogu (po zaznaczeniu co najmniej jednej pozycji)
 * Dodanie wyświetlania w statusbarze elementu docelowego symlinku po zaznaczeniu go w widgecie treeview 
 * Kolorowanie programów wykonalnych na zielono a symlinków na niebiesko

 
[2014-03-07] Disk Navigator v. 1.1
 * Poprawione przewijanie okna konsoli do ostatniej linii standardowego wyjścia komendy
 * Ustawianie w kopiowanym pliku takich samych atrybutów jak w pliku źródłowym
 * Uaktualnienie danych w AboutBoksie i na liście skrótów
 * Dodanie opcji skoku w panelu głównym do wybranej pozycji na liście wyników wyszukiwania po wciśnięciu klawisza ENTER lub dwukliku na pozycji
 * Dodanie opcji edycji pliku po wciśnięciu F3/F4 na pozycji w liście rezultatów wyszukiwania
 * Dodanie wyszukiwania po nazwie pliku oraz jego zawartości
 * Dodanie obsługi automatycznego otwierania plików otwieranych przez Libre Office Calc
 * Dodanie obsługi automatycznego otwierania plików otwieranych przez Libre Office Writer
 * Dodanie obsługi automatycznego otwierania plików otwieranych przez Libre Office Impress
 * Poprawna obsługa otwierania plików ze spacją w nazwie
 * Poprawna obsługa uruchamiania programów ze spacją w nazwie
 * Poprawa numeru miesiąca w polu "Czas modyfikacji" (miesiąc jest inkrementowany o 1, gdyż numeracja zaczyna się od 0)


[2014-02-22] Disk Navigator v. 1.0
 * Pierwsza wersja stabilna