Laboratorium Komputerowe Progmar
Marcin Załęczny

Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      Zamknij

Cykl życia aktywności

Aktywności często nazywane są ekranami lub oknami aplikacji w Androidzie. Metody cyklu życia aktywności są następujące:

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState);
protected void onStart();
protected void onRestart();
protected void onResume();
protected void onPause();
protected void onStop();
protected void onDestroy();

Metoda onCreate wywoływana jest podczas pierwszego utworzenia aktywności. Po tej metodzie zawsze wywoływana jest metoda onStart. Metoda ta również wywoływana jest w przypadku, gdy aplikacja została zatrzymana (metoda onStop) i uruchomiona ponownie. Po wywołaniu metody onStart aktywność nie jest jeszcze widoczna dla użytkownika. Staje się ona widoczna po wywołaniu metody onResume. Od tego momentu użytkownik może korzystać z aplikacji. Kiedy użytkownik przeniesie się do innej aktywności system wywoła metodę onPause. Na tym etapie może zostać wywołana jedna z dwóch metod onResume lub onStop. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy, gdy użytkownik przywróci aktywność na pierwszy plan. Natomiast druga ma miejsce wtedy gdy aktywność stanie się niewidoczna dla użytkownika. Jeżeli po wywołaniu metody onStop aplikacja zostanie przywołana na pierwszy plan, to zostanie wywołana metoda onRestart a zaraz po niej onStart. Jeżeli jednak użytkownik zamknie aplikację, to zostanie wywołana metoda onDestroy i aplikacja zakończy działanie.
Ponieważ jednak dobry rysunek jest wart więcej niż tysiąc słów, poniżej zamieszczam diagram wywołań wymienionych metod:

Activities methods diagram