Na stronie używamy cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.      ZAMKNIJ
Nie zalogowano - Zaloguj się,    Otwórz Panel ucznia

Narzędzia - generator wykreślanek

Instrukcja

Domyślnie tworzona jest wykreślanka o rozmiarze 10x10 liter. Aby utworzyć nową, należy podać nowe wymiary i wcisnąć przycisk "Utwórz nową". Zostanie wtedy utworzona nowa wykreślanka a wszystkie dotychczas dodane hasła zostaną usunięte.

Przycisk dodaj hasło służy do dodania nowego pytania do wykreślanki. Natomiast odpowiedź na to pytanie będzie można wstawić do wykreślanki. Aby to zrobić należy wcisnąć opcję "Wskaż" na prawo od odpowiedzi i wskazać hasło w wykreślance. Po najechaniu na wykreślankę hasło domyślnie jest wpisywane poziomo w kierunku prawym od bieżącej litery w wykreślance. Aby zmienić jego położenie należy wcisnąć lewy przycisk myszki i przesunąć kursor tak, żeby hasło zmieniło swoją pozycję. Możliwe są kierunki: prawo, dół, lewo, góra, prawo-góra, prawo-dół, lewo-dół, lewo-góra.
W wykreślance na zółto są zaznaczone litery, które nie należą do żadnego hasła. Na biało są zaznaczone litery przypisane już do jakiegoś hasła (lub kilku haseł), natomiast na czerwono z wykrzyknikami zaznaczone są litery z którymi dodawane hasło koliduje i jego wstawienie nie będzie możliwe.

Natomiast opcja "Usuń" służy do usunięcia hasła zarówno z wykreślanki jak i z listy pytań po jej prawej stronie.

Uwaga! Jeśli dane hasło zostało już umieszczone w wykreślance i następnie zostanie zmienione na liście pytań, to zniknie ono z wykreślanki i będzie trzeba na nowo wskazać jego położenie w wykreślance.
Podobnie ponowne kliknięcie opcji "Wskaż" spowoduje usunięcie hasła z wykreślanki i trzeba będzie ponownie je w niej umieścić.

Po kliknięciu w pole tekstowe odpowiedzi - o ile została ona już wstawiona - spowoduje wskazanie tej odpowiedzi linią ciągłą.

Link do udostępnienia:
Szerokość wykreślanki: Wysokość wykreślanki:
Szukaj:
[TITLE]
[MSG]
OK